Διαγωνισμοι Δημοσιου | Πανεπιστημιακα Φροντιστηρια | Πληροφορική | Ξένες Γλώσσες | Νέα Τμήματα | Εξειδικευμένα Σεμινάρια | Όμιλος Βιτάλη | Σύνδεσμοι | ΕπικοινωνίαClearClearClearClearClearClearClearClearClearClearClear
Navigation
Διαγωνισμοι Δημοσιου
Εθνικη Σχολη Δημοσιας Διοικησης και Τοπικης Αυτοδιοικησης
ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2016
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2015
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2013
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΣΔΔΑ 2018
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΣΔΔΑ 2016
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΣΔΔΑ 2015
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΣΔΔΑ 2013
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΣΔΔΑ 2012
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΣΔΔ - ΕΣΤΑ 2009
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Υποψήφιων Δικηγόρων
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 2018
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
Εθνική Σχολή Δικαστών
Διαγωνισμός Ειρηνοδικών
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Διαγωνισμός Υπουργείου Εξωτερικών
Διαγωνισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης
Διαγωνισμός Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΣΕΠ
Σημειώσεις για τους Διαγωνισμούς Δημοσίου
Αναζήτηση

 
Περιοχή Μελών
Username

Password

Σύνολο Επισκέψεων
Επισκεψιμότητα
5741734
Side Banners
Δείτε επίσης:
ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΕΣΔΔ
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΣΕΠ
ΑΣΕΠ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ
ΑΣΕΠ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΑΣΕΠ ΘΕΟΛΟΓΩΝ
ΑΣΕΠ ΔΑΣΚΑΛΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΣΔΔ - ΕΣΤΑ 2009
ΑΣΕΠ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Home : Διαγωνισμοι Δημοσιου : Εθνικη Σχολη Δημοσιας Διοικησης και Τοπικης Αυτοδιοικησης

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΕΣΔΔΑ


 

Εκδόθηκε η προκήρυξη του 26ου εισαγωγικού διαγωνισμού της ΕΣΔΔΑ.

 

 

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΒΙΤΑΛΗ διοργανώνει κάθε χρόνο προγράμματα προετοιμασίας για τον εισαγωγικό διαγωνισμό για την ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ( ΕΣΔΔΑ ) του ΕΚΔΔΑ .

Έχοντας αποκλειστική συνεργασία με την πλέον έμπειρη και εξειδικευμένη ομάδα καθηγητών και βαθιά γνώση των ειδικών απαιτήσεων του διαγωνισμού πετυχαίνουμε κάθε χρόνο τα υψηλότερα πραγματικά ποσοστά επιτυχίας. 

 

Προγράμματα Προετοιμασίας – Δίδακτρα

Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα προετοιμασίας (νέο πρόγραμμα) και τα δίδακτρα για υον εισαγωγικό διαγωνισμό για την ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ( ΕΣΔΔΑ ).


Νέα Τμήματα για τον Διαγωνισμό

Ενημερωθείτε για τα τμήματα προετοιμασίας για την ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ( ΕΣΔΔΑ ).


Γενικά Στοιχεία του Διαγωνισμού 

Τι είναι η ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (μετά την ενοποίηση τους - ΕΣΔΔΑ ) αποτελεί την σχολή Παραγωγής Ανώτερων Στελεχών του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης ( ΕΚΔΔΑ ). 

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης ιδρύθηκε το 1985 και εποπτεύεται από το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 


Περιγραφή του εισαγωγικού διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Κάθε χρόνο το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης προκηρύσσει εισαγωγικό διαγωνισμό για την Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Ο αριθμός των εισακτέων προκύπτει από την προκήρυξη.


Πλεονεκτήματα Διαγωνισμού

Τα πλεονεκτήματα του διαγωνισμού για την ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ σε σχέση με οποιονδήποτε άλλο διαγωνισμό δημοσίου.

 • Η αναλογία εισακτέων προς τους συνολικά συμμετέχοντες στον διαγωνισμό είναι συνήθως 1/6 έως 1/10 σαφώς καλύτερη από οποιονδήποτε άλλο διαγωνισμό ΑΣΕΠ. 
 • Ο διαγωνισμός είναι ετήσιος. 
 • Οι εισακτέοι στις Σχολές προορίζονται για Ανώτατα Στελέχη του Δημόσιου Τομέα και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εκπαιδεύονται για 18 μήνες στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Κατά την διάρκεια της εκπαίδευσής τους είναι Δημόσιοι Υπάλληλοι, και πληρώνονται ως Δόκιμοι Δημόσιοι Υπάλληλοι.
 • Ο χρόνος της φοίτησής τους προσμετράτε ως προϋπηρεσία.
 • Η εκπαίδευση που λαμβάνουν στις Σχολές αντιστοιχεί μισθολογικά σε απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
 • Μετά την αποφοίτησής τους τοποθετούνται στις τελικές θέσεις με την Δ βαθμίδα Δημόσιου Υπαλλήλου (σύμφωνα με το νέο ενιαίο μισθολόγιο).
 • Οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποκτούν πλήρη υπηρεσιακό φάκελο έχοντας πλεονέκτημα ως προς την εξέλιξη σε σχέση με τους υπόλοιπους Δημόσιους Υπαλλήλους. 
 • Ειδικά για τους ήδη Δημόσιους Υπαλλήλους αν έχουν προσληφθεί ως Τεχνολογικής ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης η φοίτηση στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης αντιστοιχεί με άμεση αναβάθμιση σε κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. 


Δικαίωμα Συμμετοχής - Προϋποθέσεις

Οι προϋποθέσεις για την συμμετοχή στον διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι :

 • Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος ιδιώτες και υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού.
 • Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος (πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα) της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής, (η ισοτιμία αποδεικνύεται από βεβαίωση του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης, Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) και να συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις διορισμού σε δημόσια υπηρεσία, που ορίζονται στα άρθρα 4, 5, 6, 7 και 8 του Υπαλληλικού Κώδικα που κυρώθηκε με το Ν. 3528/07 « Κύρωση Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26/Α/9.2.2007), (ήτοι να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή να είναι πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, να είναι υγιείς και να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα ή για   πλημμέλημα ή να μην έχουν παραπεμφθεί για τα ίδια αδικήματα με τελεσίδικο βούλευμα ή να μην τελούν υπό στερητική ή επικουρική συμπαράσταση). 
 • Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων, πρέπει να έχει συντελεστεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Σημειώνεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι Βορειοηπειρώτες, οι ομογενείς αλλοδαποί προερχόμενοι εκ Κωνσταντινουπόλεως και εκ των νήσων Ίμβρου και Τενέδου και οι Κύπριοι ομογενείς, σύμφωνα με τα άρθρα 1, 2 και 3 του Ν.Δ. 3832/58 (ΦΕΚ 128/Α/58).
 • Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται άριστη γνώση (επίπεδο C2) της Αγγλικής Γλώσσας όπως αποδεικνύεται με το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001. Ειδικά για τον ΚΔ εισαγωγικό διαγωνισμό με μεταβατική διάταξη δικαίωμα συμμετοχής έχουν και όσοι έχουν άριστη γνώση σε μία εκ των Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας.
 • Δεν έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό των Σχολών οι φοιτούντες στην Ε.Σ.Δ.Δ. και στην Ε.Σ.Τ.Α., καθώς επίσης και απόφοιτοι της Ε.Σ.Δ.Δ. και της Ε.Σ.Τ.Α.


Διαδικασία του Διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης διεξάγεται σε δύο στάδια.

Στο 1ο Στάδιο τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι : 

 • Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους
 • Μικροοικονομική - Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική 
 • Γνώσεις και Δεξιότητες

Στο 2ο Στάδιο το εξεταζόμενο μάθημα είναι :

 • Φάκελος Επίκαιρων Θεμάτων

Τα μαθήματα Οργάνωση και Λειτουργία Κράτος καθώς και το μάθημα Μικροοικονομική - Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική εξετάζονται με γραπτή δοκιμασία με την μορφή δοκιμίου.

Το τρίτο μάθημα του 1ου Σταδίου Γνώσεις και Δεξιότητες εξετάζεται και αυτό με γραπτή δοκιμασία αλλά με την μορφή ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών.

Το μάθημα του 2ου Σταδίου Φάκελος Επίκαιρων Θεμάτων εξετάζεται με γραπτή και προφορική εξέταση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα - ώρες - διάρθρωση μαθημάτων επισκεφθείτε την ιστοσελίδα " Πρόγραμμα Προετοιμασίας - Δίδακτρα " ή επικοινωνήστε μαζί μας.

 

Τελευταίοι εισαγωγικοί διαγωνισμοί του ΕΚΔΔΑ

Διαγωνισμός 2015

Διαγωνισμός 2013


Διαγωνισμός 2012

 

Διαγωνισμός 2012


Απαντήσεις στα θέματα του 1ου σταδίου για τον διαγωνισμό 2012

 

Διαγωνισμός 2009


Απαντήσεις στα θέματα του διαγωνισμού 2009

 

Τελικά Αποτελέσματα Διαγωνισμού 2013 για το Εκπαιδευτικό Όμιλο ΒΙΤΑΛΗ

Τριάντα τρείς (33) από τους συνολικά 98 διοριστέους στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης παρακολούθησαν προγράμματα προετοιμασίας 1ου και/ή 2ου σταδίου στον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΒΙΤΑΛΗ.

Το συνολικό ποσοστό επιτυχίας επί των διοριστέων είναι 33,75% (33/98).

1 στους 3 διοριστέους προετοιμάστηκαν στον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΒΙΤΑΛΗ

Ιδιαίτερη μνεία στο γεγονός ότι στην πρώτη εικοσάδα των επιτυχόντων βρίσκονται 10 επιτυχόντες - διοριστέοι (ποσοστό 50%) που προετοιμάστησαν στον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΒΙΤΑΛΗ.

Οι λίστες με τα ονόματα των επιτυχόντων δεν δημοσιεύονται λόγω του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και για την διαφύλαξη του απόρρητου των σπουδαστών μας, αλλά υπάρχουν στον πίνακα ανακοινώσεων του κεντρικού μας φροντιστηρίου. 

 

Τελικά Αποτελέσματα Διαγωνισμού 2012 για το Εκπαιδευτικό Όμιλο ΒΙΤΑΛΗ

Εικοσιεπτά (27) από τους συνολικά 80 διοριστέους στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης παρακολούθησαν προγράμματα προετοιμασίας 1ου και/ή 2ου σταδίου στον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΒΙΤΑΛΗ.

Το συνολικό ποσοστό επιτυχίας επί των διοριστέων είναι 33,75% (27/81).

1 στους 3 διοριστέους προετοιμάστηκαν στον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΒΙΤΑΛΗ

 

Οι λίστες με τα ονόματα των επιτυχόντων δεν δημοσιεύονται λόγω του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και για την διαφύλαξη του απόρρητου των σπουδαστών μας, αλλά υπάρχουν στον πίνακα ανακοινώσεων του κεντρικού μας φροντιστηρίου.

 

Τελικά Αποτελέσματα Διαγωνισμού 2009 για το Εκπαιδευτικό Όμιλο ΒΙΤΑΛΗ

Τριανταεπτά (37) από τους συνολικά εκατόν εβδομήντα (170) εισακτέους στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και στην Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης παρακολούθησαν προγράμματα προετοιμασίας 1ου και/ή 2ου σταδίου στον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΒΙΤΑΛΗ. 

Οι λίστες με τα ονόματα των επιτυχόντων δεν δημοσιεύονται λόγω του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και για την διαφύλαξη του απόρρητου των σπουδαστών μας.

 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΒΙΤΑΛΗ

Νο1 σε επιτυχίες στον διαγωνισμό της 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Bookmark and Share
Νέα και Ανακοινώσεις
Αποτελέσματα 1ου σταδίου του 26ου διαγωνισμού ΕΣΔΔΑ

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 1ου σταδίου του 26ου διαγωνισμού ΕΣΔΔΑ

Διαγωνισμός Α.Α.Δ.Ε. (ημερομηνία εξετάσεων)

Ανακοίνωση ημερομηνίας εξετάσεων του διαγωνισμού.

26ος διαγωνισμός ΕΣΔΔΑ

Προκήρυξη διαγωνισμού

Διαγωνισμός Α.Α.Δ.Ε.

Συγκροτήθηκε η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού (Κ.Ε.Δ.)

Πίνακας αποκλειομένων από τον διαγωνισμό 1Γ/2017

Λίστα αποκλειομένων από τον διαγωνισμό 1Γ/2017

Αναβολή μαθημάτων την Δευτέρα 15/1/2018 λόγω της απεργίας των Μ.Μ.Μ.

Αναβολή μαθημάτων

Διαγωνισμός Υπουργείου Οικονομικών

Διαγωνισμός για την κάλυψη 548 θέσεων μονίμων υπαλλήλων στην Α.Α.Δ.Ε.

25ος εισαγωγικός διαγωνισμός ΕΣΔΔΑ

Οριστικός πίνακας εισαγομένων

Τελικά αποτελέσματα 25 διαγωνισμού ΕΣΔΔΑ

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του 25ου διαγωνισμού για την ΕΣΔΔΑ

Αποτελέσματα 1ου σταδίου ΕΣΔΔΑ

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 1ου σταδίου της ΕΣΔΔΑ

25ος εισαγωγικός διαγωνισμός ΕΣΔΔΑ

Ενδεικτικές Απαντήσεις 1ου σταδίου

25ος διαγωνισμός Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Εκδόθηκε η προκήρυξη του 25ου διαγωνισμού

25ος εισαγωγικός διαγωνισμός ΕΣΔΔΑ

Καθορισμός αριθμού εισακτέων στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Τελικά αποτελέσματα διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του 2ου σταδίου για τον διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Διαγωνισμός Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Προσωρινή αναβολή διεξαγωγής δευτέρου σταδίου

Πανεπιστημιακά Μαθήματα για το Εαρινό Εξάμηνο

Έναρξη προγραμμάτων για το Εαρινό Εξάμηνο

Αποτελέσματα 1ου σταδίου ΕΣΔΔΑ

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για το 1ο στάδιου του διαγωνισμού ΕΣΔΔΑ.

Διαγωνισμός Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Ενδεικτική απάντηση για τα εξεταζόμενα μαθήματα

Τώρα και στο Facebook

Επίσημη σελίδα του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΒΙΤΑΛΗ στο facebook


        

© 2018 - Εκπαιδευτικός Όμιλος ΒΙΤΑΛΗ

ΑΘΗΝΑ: Νίκης 2 & Καραγεώργη Σερβίας, Σύνταγμα. ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Δεληγιώργη 106Α (Έναντι Πανεπιστημίου Πειραιά), Τηλ: 210-42.20.970,1,2, 210-77.12.995. email: info@vitali.gr

Home | Site Map | Print | Rss | Contact | Disclaimer | SEO - Protocol Online Marketing