Διαγωνισμοι Δημοσιου | Πανεπιστημιακα Φροντιστηρια | e-learning | Πληροφορική | Ξένες Γλώσσες | Νέα Τμήματα | Σενινάρια | Όμιλος Βιτάλη | Σύνδεσμοι | ΕπικοινωνίαClearClearClearClearClearClearClearClearClearClearClear
Navigation
Διαγωνισμοι Δημοσιου
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Εθνικη Σχολη Δημοσιας Διοικησης και Τοπικης Αυτοδιοικησης
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Υποψήφιων Δικηγόρων
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 2018
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΑΣΕΠ ΘΕΟΛΟΓΩΝ
ΑΣΕΠ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ
ΑΣΕΠ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΑΣΕΠ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΑΣΕΠ ΧΗΜΙΚΩΝ
ΑΣΕΠ ΒΙΟΛΟΓΩΝ
ΑΣΕΠ ΓΕΩΛΟΓΩΝ
ΑΣΕΠ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΑΣΕΠ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΑΣΕΠ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΑΣΕΠ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ
ΑΣΕΠ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ
ΑΣΕΠ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ
ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ΑΣΕΠ ΔΑΣΚΑΛΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
Εθνική Σχολή Δικαστών
Διαγωνισμός Ειρηνοδικών
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Διαγωνισμός Υπουργείου Εξωτερικών
Διαγωνισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης
Διαγωνισμός Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΣΕΠ
Σημειώσεις για τους Διαγωνισμούς Δημοσίου
Αναζήτηση

 
Περιοχή Μελών
Username

Password

Σύνολο Επισκέψεων
Επισκεψιμότητα
7209344
Side Banners
Δείτε επίσης:
ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΕΣΔΔ
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΣΕΠ
ΑΣΕΠ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ
ΑΣΕΠ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΑΣΕΠ ΘΕΟΛΟΓΩΝ
ΑΣΕΠ ΔΑΣΚΑΛΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΣΔΔ - ΕΣΤΑ 2009
ΑΣΕΠ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Home : Διαγωνισμοι Δημοσιου : ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ : ΑΣΕΠ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΑΣΕΠ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ.0401 ΦΥΣΙΚΩΝ

 

Πρόγραμμα προετοιμασίας για τον διαγωνισμό

Τα προγράμματα είναι ενδεικτικά και αναφέρονται στον προηγούμενο διαγωνισμό ΑΣΕΠ. Τα προγράμματα μπορούν να διαφοροποιηθούν ανάλογα με την ύλη που θα ανακοινώσει το Υπουργείο Παιδείας.

Γνωστικό Αντικείμενο

Ώρες Διδασκαλίας

Δίδακτρα

ΦΥΣΙΚΗ (Βασικό Γνωστικό Αντικείμενο)

80 ώρες

 

XHMEIA (Συνεξεταζόμενο - Β2)*

-

-

ΒΙΟΛΟΓΙΑ (Συνεξεταζόμενο - Γ2)*

-

-

ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (Συνεξεταζόμενο -Δ2)*

-

-

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ
(Κοίνο σε όλες τις κατηγορίες εκπαιδευτικών)

60 ώρες

 

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ - ΦΥΣΙΚΗΣ

32 ώρες

 

Σύνολο

172 ώρες

 

* Ο ορισμός των προγραμμάτων για τα συνεξεταζόμενα μαθήματα θα γίνει μετά την επίσημη ανακοίνωση του αριθμού των συνεξεταζόμενων μαθημάτων και της ύλης τους. 

 • Ολιγομελή τμήματα.
 • Ευέλικτα ωράρια. 
 • Στα δίδακτρα περιλαμβάνονται οι σημειώσεις και όλο το εκπαιδευτικό υλικό που δίνουμε στους σπουδαστές μας. 
 • Επαναληπτικά μαθήματα θα γίνουν πριν το διαγωνισμό χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση. 
 • Τα μαθήματα γίνονται σε τετράωρα. 
 • Διδασκαλία αποκλειστικά από έμπειρους καθηγητές κατόχους Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών στο Γνωστικό Αντικείμενο που διδάσκουν

 

Γενικά προσόντα για την συμμετοχή στον διαγωνισμό

 • Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 • Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπουν την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης του κλάδου τους. Άτομα με έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων θα υποβληθούν σε ειδικό τρόπο εξέτασης κατά τον ίδιο χρόνο, στα ίδια θέματα και με το ίδιο πρόγραμμα, με το οποίο θα διενεργηθούν οι εξετάσεις των λοιπών υποψηφίων, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 
 • Να μην έχουν κώλυμα διορισμού. 
 • Οι άνδρες μέχρι το διορισμό τους να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές ή να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 6 του ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159 Α΄). 
 • Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους. 
 • Να κατέχουν τα ειδικά προσόντα για διορισμό του κλάδου που αναφέρονται κατωτέρω.

 

Ειδικά προσόντα για την συμμετοχή στον διαγωνισμό

 • Πτυχίο Φυσικής (κωδ. 0411) ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή πτυχίο Φυσικής του Πανεπιστημίου της Κύπρου (κωδ. 0412) ή πτυχίο σπουδών στις Φυσικές Επιστήμες του Ε.Α.Π. (κωδ. 0413) ή της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και πιστοποιητικό παρακολούθησης του Προγράμματος Σπουδών της κατεύθυνσης Φυσικού Εφαρμογών (κωδ. 0414). Ειδικότερα για τα πτυχία της Κύπρου πριν την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1.5.2004) δεν απαιτείται αντιστοιχία (π.δ.299/1997 όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 367/2001) ενώ για τα πτυχία τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση, απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία.

 

Θέσεις προηγούμενου διαγωνισμού

Στον προηγούμενο διαγωνισμό ΑΣΕΠ ΦΥΣΙΚΩΝ προκηρύχθηκαν 156 θέσεις για την κατηγορία ΠΕ0401.

 

Εξεταστέα Ύλη του διαγωνισμού

Η εξεταστέα ύλη του διαγωνισμού ΑΣΕΠ ΦΥΣΙΚΩΝ βασίζεται στην προκήρυξη του προηγούμενου διαγωνισμού.

Μικρές αλλαγές μπορούν να προκύψουν με την νέα προκήρυξη ( ΑΣΕΠ ΦΥΣΙΚΩΝ ).

 

Α1. ΦΥΣΙΚΗ (Ως κύριο μάθημα ειδικότητας για τους Φυσικούς)

Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα που αναφέρονται στην επόμενη ύλη:

α. Μηχανική:

 • Κίνηση σε μια διάσταση.
 • Κίνηση σε δύο διαστάσεις.
 • Νόμοι του Νεύτωνα.
 • Έργο – Ενέργεια – Συντηρητικές δυνάμεις − Διατήρηση της ενέργειας.
 • Ορμή – Διατήρηση ορμής – Κρούσεις − Ώθηση – Κέντρο μάζας – Κίνηση συστήματος σωματιδίων.
 • Περιστροφή στερεού σώματος γύρω από σταθερό άξονα (Κινηματική περιστροφικής κίνησης – Κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής – Υπολογισμός ροπής αδράνειας – Ροπή – Σχέση ροπής και γωνιακής επιτάχυνσης – Έργο στην περιστροφική κίνηση) – Κύλιση σώματος – Στροφορμή υλικού σημείου και στερεού σώματος – Διατήρηση στροφορμής – Ισορροπία στερεού σώματος.
 • Στοιχεία ελαστικότητας των στερεών.
 • Μηχανικές – Ηλεκτρομαγνητικές ταλαντώσεις (Απλές αρμονικές ταλαντώσεις – Ενέργεια στις ταλαντώσεις – Απλό εκκρεμές – Φυσικό εκκρεμές– Φθίνουσες ταλαντώσεις – Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις – Στροφικές ταλαντώσεις).
 • Νόμος παγκόσμιας έλξης – Πεδίο βαρύτητας – Χαρακτηριστικά πεδίου βαρύτητας.

β. Μηχανική ρευστών

 • Καταστάσεις ύλης – Πίεση – Εξάρτηση πίεσης από το βάθος – Άνωση – Είδη ροής – Ρευματικές γραμμές και εξίσωση συνεχείας – Εξίσωση Bernoulli – Δυναμική άνωση−Πραγματικά ρευστά (Εσωτερική τριβή−Νόμος Poiseille).

γ. Μηχανικά κύματα

 • Είδη κυμάτων – Οδεύοντα κύματα – Αρμονικά κύματα − Υπέρθεση και συμβολή κυμάτων – Ταχύτητα κύματος σε γραμμικό ελαστικό μέσο – Αρχή του Huygen − Ανάκλαση, διάθλαση, περίθλαση – Στάσιμα κύματα – Στάσιμα κύματα σε χορδές και ηχητικούς σωλήνες − Ταχύτητα ηχητικών κυμάτων – Ενέργεια και ένταση ηχητικών κυμάτων – Αντικειμενικά και υποκειμενικά χαρακτηριστικά ήχου – Φαινόμενο Doppler.

δ. Θερμοδυναμική

 • Μηδενικός νόμος θερμοδυναμικής – Θερμομετρικές κλίμακες − Θερμική διαστολή στερεών και υγρών – Θερμότητα
 • Εσωτερική ενέργεια – Έργο − Θερμιδομετρία –Διάδοση θερμότητας– 1ο Θερμοδυναμικό αξίωμα − Αντιστρεπτές μεταβολές αερίων − Ισόθερμη μεταβολή – Ισόχωρη μεταβολή – Ισοβαρής μεταβολή − Αδιαβατική μεταβολή – Εξίσωση ιδανικών αερίων − Ειδικές θερμότητες ιδανικών αερίων – Μοριακό μοντέλο της πίεσης ιδανικού αερίου – Μοριακή ερμηνεία της Θερμοκρασίας – Βαθμοί ελευθερίας – Θεώρημα ισοκατανομής – Κατανομή Maxwell−Boltzmann –Καταστατική εξίσωση Van der Waals– Θερμικές μηχανές και 2ο Θερμοδυναμικό αξίωμα – Μηχανή Carnot – Ψυκτικές μηχανές και αντλίες θερμότητας – Εντροπία –Μεταβολές της εντροπίας στα αέρια− Εντροπία και αταξία, υποβάθμιση της ενέργειας.

ε. Ηλεκτρισμός και Μαγνητισμός

 • Νόμος του Coulomb – Αγωγοί, μονωτές, ημιαγωγοί – Χαρακτηριστικά του Ηλεκτρικού πεδίου(Ένταση, Δυναμικό, Διαφορά Δυναμικού). − Κίνηση φορτισμένων σωματιδίων σε ηλεκτρικό πεδίο – Νόμος του Gauss – Χαρακτηριστικά φορτισμένων αγωγών – Χωρητικότητα αγωγού, πυκνωτή – Πυκνωτές με διηλεκτρικό – Συνδεσμολογίες πυκνωτών –Ενέργεια πυκνωτή – Ηλεκτρικό ρεύμα – Αντίσταση και νόμος του OHM – Εξάρτηση της αντίστασης από τα γεωμετρικά στοιχεία του αγωγού και τη θερμοκρασία – Μοντέλα ηλεκτρικής αγωγιμότητας – Συνδεσμολογίες αντιστάσεων –Ηλεκτρεγερτική Δύναμη − Κανόνες Kirchhoff – Μεταβατικά φαινόμενα σε κύκλωμα RC – Ενέργεια και Ισχύς συνεχούς ρεύματος − Μαγνητικό πεδίο, Ένταση μαγνητικού πεδίου – Πείραμα Oesterd – Νόμος Biot−Savart – Νόμος Ampere – Μαγνητικό πεδίο χαρακτηριστικών αγωγών(κυκλική σπείρα, ευθύγραμμος αγωγός άπειρου μήκους, πηνίο) – Μαγνητική ροή –Νόμος του Gauss για μαγνητικό πεδίο−Ρεύματα μετατόπισης – Δύναμη Laplace – Δύναμη Lorenz – Ρευματοφόρος σπείρα σε μαγνητικό πεδίο – Κίνηση φορτισμένων σωματιδίων σε μαγνητικό πεδίο − Φαινόμενο Hall – Μαγνητισμός στην ύλη – Μαγνητικό πεδίο της Γης – Νόμος Faraday για την επαγωγή – Ηλεκτρεγερτική δύναμη από επαγωγή σε κινούμενους αγωγούς – Κανόνας του Lenz – Ηλεκτρεγερτική δύναμη από αυτεπαγωγή – Αμοιβαία επαγωγή – Ηλεκτρεγερτική δύναμη από επαγωγή και ηλεκτρικό πεδίο. – Ρεύματα Eddy – Εξισώσεις Maxwell – Μεταβατικά φαινόμενα σε κύκλωμα R,L σε σειρά – Εναλλασσόμενο ρεύμα – Κυκλώματα εναλλασσομένου ρεύματος σε σειρά και παράλληλα.
 • Ενέργεια και Ισχύς εναλλασσόμενου ρεύματος −Μετασχηματιστές– Ηλεκτρομαγνητικά κύματα – Ενέργεια Ηλεκτρομαγνητικού κύματος – Ορμή και Πίεση ακτινοβολίας.

στ. Οπτική

 • Φύση του φωτός – Μετρήσεις της ταχύτητας του φωτός – Ανάκλαση και διάθλαση του φωτός – Διασπορά και πρίσματα – Ολική ανάκλαση – Αρχή του Fermat – Επίπεδα και σφαιρικά κάτοπτρα –Οπτικά όργανα– Λεπτοί φακοί και σφάλματα φακών – Συμβολή του φωτός και πείραμα του Young – Περίθλαση – Γραμμική και κυκλική πόλωση του φωτός – Φάσματα εκπομπής και απορρόφησης.

ζ. Στοιχεία από την θεωρία της σχετικότητας

 • Μετασχηματισμοί Γαλιλαίου – Πείραμα Michelson−Morley − Αρχές της ειδικής θεωρίας της σχετικότητας – Η έννοια του ταυτοχρόνου – Συστολή μήκους – Διαστολή χρόνου – Μετασχηματισμοί Lorenz – Σχετικιστική ορμή – Σχετικιστική ενέργεια – Σχετικιστικό φαινόμενο Doppler – Αρχή της ισοδυναμίας – Πειράματα ελέγχου της γενικής θεωρίας της σχετικότητας.

η. Στοιχεία Κβαντικής Φυσικής

 • Ακτινοβολία μέλανος σώματος – Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο − Φαινόμενο Compton – Άτομο Bohr – Ατομικά φάσματα – Κυματικές ιδιότητες σωματιδίων – Εξίσωση Schrodinger – Αρχή αβεβαιότητας – Σωματίδιο σε πηγάδι δυναμικού άπειρου βάθους – Σωματίδιο σε πηγάδι δυναμικού πεπερασμένου βάθους – Φαινόμενο σήραγγας – Απλός αρμονικός ταλαντωτής.

θ. Ατομική, Μοριακή και Φυσική Συμπυκνωμένης ύλης

 • Το άτομο του Υδρογόνου – Κυματοσυναρτήσεις για το άτομο του υδρογόνου – Κβαντικοί αριθμοί – Το spin του ηλεκτρονίου – Η απαγορευτική αρχή του Pauli – Ατομικά φάσματα και φάσμα των ακτίνων Χ – Διέγερση, αποδιέγερση ατόμων – Lasers – Χημικοί δεσμοί – Θεωρία ζωνών στα στερεά – Θεωρία ελευθέρων ηλεκτρονίων στα μέταλλα − Αγωγιμότητα στα μέταλλα, μονωτές και ημιαγωγούς.

ι. Υπεραγωγιμότητα

 • Υπεραγωγοί τύπου Ι και τύπου ΙΙ – Εδική θερμότητα στους υπεραγωγούς – Η θεωρία BCS (Bardeen, Cooper και Schrieffer) – Μετρήσεις ενεργειακού χάσματος – Κβάντωση ροής – Φαινόμενο σήραγγας Josephon – Υπεραγωγιμότητα σε υψηλές θερμοκρασίες –

ια. Στοιχεία Πυρηνικής Φυσικής

 • Ιδιότητες των σωματιδίων του πυρήνα – Ενέργεια σύνδεσης − Πυρηνικά μοντέλα – Ραδιενέργεια – Πυρηνικές αντιδράσεις – Σχάση − Πυρηνικοί αντιδραστήρες – Σύντηξη.

ιβ. Στοιχεία Φυσικής στοιχειωδών σωματιδίων και Κοσμολογίας

 • Στοιχειώδη σωματίδια – Επιταχυντές και ανιχνευτές – Θεμελιώδεις αλληλεπιδράσεις – Ταξινόμηση των σωματιδίων – Νόμοι διατήρησης –Το καθιερωμένο (Standard) πρότυπο – Το διαστελλόμενο σύμπαν.

Η εξεταστέα ύλη είναι του επιπέδου των δύο πρώτων ετών του προπτυχιακού κύκλου των τμημάτων Φυσικής των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

 

Οικονομικός Διακανονισμός

Οικονομικός Διακανονισμός γίνεται με την Διεύθυνση του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΒΙΤΑΛΗ.

 

Νέα τμήματα για τον διαγωνισμό

Για να ενημερωθείτε για νέα τμήματα για τον διαγωνισμό ΑΣΕΠ ΦΥΣΙΚΩΝ μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα " Νέα Τμήματα ".

 

Σημειώσεις για τον διαγωνισμό

Για όσους δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τα τμήματα προετοιμασίας για τον διαγωνισμό ΑΣΕΠ ΦΥΣΙΚΩΝ ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΒΙΤΑΛΗ προσφέρει ολοκληρωμένα πακέτα σημειώσεων (απαραίτητη θεωρία και ερωτηματολόγια).

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα " Σημειώσεις ".

 

  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΒΙΤΑΛΗ

Νο1 σε επιτυχίες κάθε χρόνο


Bookmark and Share
Νέα και Ανακοινώσεις
Προτεινόμενες αλλαγές για τον εισαγωγικό διαγωνισμό της ΕΣΔΔΑ

Προτεινόμενες αλλαγές 27/05/2021

28ος Εισαγωγικός Διαγωνισμός ΕΣΔΔΑ

Δημοσίευση του ΦΕΚ ορισμού θέσεων για τον 28ο εισαγωγικό της ΕΣΔΔΑ

Τελικά Αποτελέσματα ΚΖ εισαγωγικού διαγωνισμού ΕΣΔΔΑ

Εκδόθηκε σήμερα η τελική κατάταξη των επιτυχόντων για τον 27ο εισαγωγικό της ΕΣΔΔΑ

Τελικά αποτελέσματα ΕΣΔΔΑ

Εκδόθηκαν τα αποτελέσματα του Β Σταδίου του 27ου εισαγωγικού διαγωνισμού της ΕΣΔΔΑ.

Αποτελέσματα 1ου Σταδίου ΕΣΔΔΑ

27ος εισαγωγικός διαγωνισμός ΕΣΔΔΑ. Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του πρώτου σταδίου

Ημερομηνίες διεξαγωγής του 27ου εισαγωγικού διαγωνισμού για την ΕΣΔΔΑ

Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες διεξαγωγής του 27ου εισαγωγικού διαγωνισμού της ΕΣΔΔΑ...

Αναβολή Διαγωνισμού ΕΣΔΔΑ

Απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων

Online μαθήματα

Διακοπή λειτουργίας εκπαιδευτηρίων

Διακοπή λειτουργίας εκπαιδευτηρίων όλων των βαθμίδων για 15 ημέρες.

Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας διακόπτουν προσωρινά την λειτουργία δια ζώσης μαθημάτων μέχρι της 24 Μαρτίου.

Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Έκδοση προκήρυξης 27ου εισαγωγικού διαγωνισμού

Τώρα και στο Facebook

Επίσημη σελίδα του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΒΙΤΑΛΗ στο facebook


        

© 2021 - Εκπαιδευτικός Όμιλος ΒΙΤΑΛΗ

ΑΘΗΝΑ: Νίκης 2 & Καραγεώργη Σερβίας, Σύνταγμα. ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Δεληγιώργη 106Α (Έναντι Πανεπιστημίου Πειραιά), Τηλ: 210-42.20.970,1,2, 210-77.12.995. email: info@vitali.gr

Home | Site Map | Print | Rss | Contact | Disclaimer | SEO - Protocol Online Marketing