ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

 

Τα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΒΙΤΑΛΗ εδώ και χρόνια κατέχουν την πρώτη θέση στην φροντιστηριακή υποστήριξη φοιτητριών και φοιτητών με ποσοστά επιτυχίας που προσεγγίζουν το 100% ακόμα και στα πλέον δύσκολα και απαιτητικά μαθήματα .

Τα αποτελέσματα επιτυγχάνονται από την υψηλότατου επιπέδου διδακτική ομάδα  του ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΒΙΤΑΛΗ (ποσοστό μεγαλύτερο του 90% κατέχει διδακτορικό τίτλο) αλλά και την διαφοροποίηση της αντιμετώπισης των μαθημάτων ανάλογα με το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα / Σχολή / Τμήμα (τα τμήματα αποτελούνται αποκλειστικά από φοιτήτριες και φοιτητές του ίδιου τμήματος και δεν είναι διατμηματικά), ώστε να αποφεύγονται γενικότητες στην ύλη και απόσταση διδασκαλίας από την απαιτούμενη ύλη και τον τρόπο εξέτασης.

 

Σε ποιους απευθύνονται τα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

Τα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΒΙΤΑΛΗ απευθύνονται σε φοιτήτριες και φοιτητές, προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς που ζητούν επιτυχία στις εξετάσεις με :

 • Ενίσχυση στο γνωστικό αντικείμενο πέρα από την διδασκαλία στο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που φοιτούν.
 • Εξ’ ολοκλήρου διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου.
 • Κάλυψη προαπαιτούμενης γνώσης
 • Βοήθεια και καθοδήγηση στις εργασίες μαθημάτων, στην πτυχιακή, στην διπλωματική ή στην μεταπτυχιακή διατριβή
 • Καθοδήγηση - οργάνωση για την επιτάχυνση της αποπεράτωσης του χρόνου σπουδών.
 • Ειδικά προγράμματα για πρωτοετείς φοιτητές - φοιτήτριες που θέλουν να ξεκινήσουν "δυνατά" και χωρίς πρόβλημα τις σπουδές τους.

 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Υποστήριξη παρέχεται για τα ακόλουθα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Αναλυτικές καταστάσεις με μαθήματα ανά Εκπαιδευτικό Ίδρυμα / Σχολή / Τμήμα μπορείτε να δείτε αν επισκεφθείτε τις αντίστοιχες ιστοσελίδες.

Για μαθήματα που ζητούνται από άλλα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα / Σχολές / Τμήματα θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας.

 

Διδακτικό Προσωπικό για τα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

 • Κάτοχοι Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο το οποίο επιμελούνται και διδάσκουν.
 • Συνεργάτες Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σε θέματα Έρευνα & Διδασκαλίας.
 • Τακτικά μέλη Διεθνών Επιτροπών με πλήθος επιστημονικών δημοσιεύσεων.

 

Οργάνωση Τμημάτων για τα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

 • Ολιγομελή τμήματα στα οποία παρέχεται έντυπο υλικό με Θεωρία και Ασκήσεις.
 • Ατομικά μαθήματα για φοιτήτριες και φοιτητές που ζητούν αποκλειστικότητα λόγω περιορισμένου χρόνου, ιδιαίτερων απαιτήσεων...
 • Κλειστά τμήματα για ομάδες φοιτητών.
 • Τα τμήματα αποτελούνται αποκλειστικά από φοιτήτριες και φοιτητές που φοιτούν στο ίδιο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα / Σχολή / Τμήμα και δεν είναι διατμηματικά.
 • Η οργάνωση των μαθημάτων και η διδασκόμενη ύλη είναι προσαρμοσμένη στις ειδικές απαιτήσεις συγκεκριμένου τμήματος ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη προετοιμασία για τις εξετάσεις.
 • Επαναληπτικά μαθήματα πριν τις τελικές εξετάσεις.

 

Αιτήσεις Συμμετοχής για τα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

Οι αιτήσεις συμμετοχής από φοιτήτριες και φοιτητές σε κάποιο πρόγραμμα προετοιμασίας θα πρέπει να γίνονται όσο το δυνατόν νωρίτερα ώστε να επιτευχθεί ο καλύτερος προγραμματισμός των μαθημάτων καθώς και η εξασφάλιση διαθέσιμων ωρών από τους διδάσκοντες στα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΒΙΤΑΛΗ .

 

Ημερομηνίες Έναρξης Τμημάτων για τα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

 • Για το Χειμερινό Εξάμηνο τα πρώτα τμήματα ξεκινούν από 15 Οκτωβρίου
 • Για το Εαρινό Εξάμηνο τα πρώτα τμήματα ξεκινούν από 20 Φεβρουαρίου
 • Για την Εξεταστική Περίοδο του Σεπτεμβρίου τμήματα ξεκινούν από 1η Ιουλίου.
 • Ειδικά για τα τμήματα του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ οι ημερομηνίες έναρξης των τμημάτων  είναι αρχές Οκτωβρίου .
 • Ατομικά μαθήματα ή κλειστά τμήματα μπορούν να ξεκινήσουν όλη την περίοδο του έτους αρκεί να έχει εξασφαλισθεί η διαθεσιμότητα του διδακτικού προσωπικού.

Οι ημερομηνίες αναφέρονται στα πρώτα τμήματα που ξεκινούν κάθε εξεταστική περίοδο ή κάθε ακαδημαϊκό έτος.

 

Νέα Τμήματα για τα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

Για να δείτε τα νέα τμήματα αναλυτικά για κάθε Εκπαιδευτικό Ίδρυμα / Σχολή / Τμήμα επιλέξτε τις αντίστοιχες ιστοσελίδες :

Στις ιστοσελίδες αναφέρονται μόνο τα προγραμματισμένα τμήματα και όχι κλειστά ή ατομικά μαθήματα. Η ανανέωση των ιστοσελίδες είναι συνεχής.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

 

Οικονομικός Διακανονισμός για τα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

Για τμήματα τα δίδακτρα καταβάλλονται σε δύο δόσεις. Στην έναρξη του μαθήματος ( με την εγγραφή στο τμήμα ) καταβάλλεται το 50% και την συμπλήρωση των μισών μαθημάτων γίνεται η εξόφληση του προγράμματος.

Για ατομικά μαθήματα ή για κλειστά τμήματα η εξόφληση γίνεται σε κάθε μάθημα.

 

Εκπαιδευτικό Υλικό για τα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

Στην ιστοσελίδα " Εκπαιδευτικό Υλικό " μπορείτε να βρείτε σημειώσεις - τυπολόγια και γενικό εκπαιδευτικό υλικό για πολλά μαθήματα.

Το Εκπαιδευτικό Υλικό μοιράζεται ΔΩΡΕΑΝ.

 

Επιπλέον παροχές σε φοιτήτριες και φοιτητές

Τα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΒΙΤΑΛΗ παρέχουν σε φοιτήτριες και φοιτητές επιπλέον τα ακόλουθα :

 • Προγράμματα προετοιμασίας για την απόκτηση πιστοποιητικών απαραίτητων για την είσοδο σε μεταπτυχιακά προγράμματα σε Πανεπιστήμια της Ελλάδος και του Εξωτερικού ( προγράμματα TOEFL , GMAT , GRE , IELTS ). Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΒΙΤΑΛΗ αποτελεί από το 2006 επίσημο εξεταστικό κέντρο IBT - TOEFL και επίσημο συνεργάτη του παγκόσμιου φορέα πιστοποίησης Educational Testing Services - ETS .
 • Ταχύρυθμα προγράμματα προετοιμασίας για την απόκτηση πτυχίων σε Αγγλικά - Κινέζικα σε τμήματα αποκλειστικά φοιτητών.
 • Προετοιμασία για γραπτούς Διαγωνισμούς Δημοσίου -  ΑΣΕΠ ( ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ , ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ , ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ , ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ , ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ...) πετυχαίνοντας κάθε χρόνο τα υψηλότερα πραγματικά ποσοστά επιτυχίας.
 • Εξειδικευμένα Σεμινάρια για την απόκτηση των απαραίτητων εφοδίων για την επιτυχημένη είσοδο στην αγορά εργασίας (Σεμινάρια SPSS , e-VIEWS , MATLAB , Autocad , ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ , ... ).
 • Προετοιμασία για ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Για περισσότερες πληροφορίες, προγράμματα, καθηγητές, δίδακτρα και για εγγραφή σε τμήματα επικοινωνήστε μαζί μας.

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΒΙΤΑΛΗ

Πρώτοι σε ποσοστά επιτυχίας !

Οι μόνοι που δίνουμε εγγύηση επιτυχίας !