ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

 

Επιμέρους θέματα σελίδας:

 

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΒΙΤΑΛΗ με μακρόχρονη εμπειρία στον χώρο των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων διοργανώνει Σεμινάρια Προετοιμασίας για Γραπτούς Διαγωνισμούς Δημοσίου – ΑΣΕΠ.
 

Διδακτικό Προσωπικό

Το διδακτικό μας προσωπικό αποτελείται αποκλειστικά από Καθηγητές με Διδακτορικό τίτλο σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο που διδάσκουν και μακροχρόνια εμπειρία στην προετοιμασία υποψηφίων για γραπτούς Διαγωνισμούς Δημοσίου.

Ενημερωθείτε για το Διδακτικό μας Προσωπικό πριν ξεκινήσετε τα μαθήματά σας.


Οργάνωση Τμημάτων

 • Ολιγομελή Τμήματα.
 • Μαθήματα στα οποία δεν απαγορεύονται οι ερωτήσεις.
 • Ευέλικτα ωράρια με δυνατότητα επιλογής προγραμμάτων.
 • Έναρξη προγραμμάτων σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 • Ολοκληρωμένα πακέτα σημειώσεων (θεωρία – ασκήσεις) τα οποία καλύπτουν 100% την ύλη των μαθημάτων.


Σημειώσεις για τους Διαγωνισμούς ΑΣΕΠ 

Σε υποψήφιους οι οποίοι δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τα προγράμματα προετοιμασίας (είτε λόγω απόστασης, είτε λόγω προγράμματος) παρέχονται ολοκληρωμένα πακέτα σημειώσεων που βοηθούν στην βέλτιστη προετοιμασίας τους.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα «Σημειώσεις».
 

Διαγωνισμοί Δημοσίου

 

Απαραίτητα προσόντα για την συμμετοχή στους Διαγωνισμούς Δημοσίου

Στους Διαγωνισμούς Δημοσίου συνήθως εκτός των απαραίτητων πτυχίων (για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ) απαιτούνται τα ακόλουθα:

Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ

Η πιστοποίηση γνώσης χειρισμού Η/Υ αποδεικνύεται με :

 • Πιστοποιητικό τύπου ECDL, key CERT,…
 • Τίτλο Σπουδών Τριτοβάθμιας ή Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ειδικότητα Πληροφορικής (για τους απόφοιτους ΙΕΚ απαιτείται η επιτυχία στις εξετάσεις πιστοποίησης).
 • Βεβαίωση από ΑΕΙ ή ΤΕΙ ότι κατά την διάρκεια σπουδών ο πτυχιούχος παρακολούθησε τουλάχιστον 4 μαθήματα Πληροφοριής με γνωστικό αντικείμενο τον χειρισμό Η/Υ βασικού επιπέδου. Η βεβαίωση εκδίδεται από την Γραμματεία κάθε Σχολής.


Επίπεδο Γλωσσομάθειας

 • Με αναγνωρισμένα από τον ΑΣΕΠ πτυχία από Πανεπιστήμια του Εξωτερικού ή με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας.
 • Με πιστοποιητικά TOEIC ή IELTS (μόνο για την Αγγλική Γλώσσα).
 • Άριστη γνώση Ξένης Γλώσσας αποδεικνύεται με την απόκτηση πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από Πανεπιστήμιου του εξωτερικού στην περίπτωση στην οποία αποδεικνύεται φοίτηση τουλάχιστον ενός έτους στο Εξωτερικό.

 

Συμπλήρωση αιτήσεων για την συμμετοχή στους Διαγωνισμούς Δημοσίου, ΑΣΕΠ

Η προκήρυξη κάθε Διαγωνισμού Δημοσίου δημοσιεύετε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ). Στο ΦΕΚ της προκήρυξης προδιαγράφονται τα απαραίτητα προσόντα για την συμμετοχή στον συγκεκριμένο Διαγωνισμό καθώς και ο τρόπος συμπλήρωσης της αίτησης.

Στον φάκελο που συμπληρώνει ο υποψήφιος για την συμμετοχή σε κάθε Διαγωνισμό σημαντικά είναι :

 • Η υποβολή του φακέλου μέχρι την προβλεπόμενη ημερομηνία.
 • Η συμπλήρωση όλων των απαραίτητων εγγράφων.
 • Η επικύρωση όλων των εγγράφων.

Σε αντίθετη περίπτωση η αίτηση του υποψηφίου θεωρείται άκυρη.

 

Ανακοινώσεις

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα «Ανακοινώσεις»