Διαγωνισμός Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα

 

Επιμέρους θέματα της σελίδας Διαγωνισμός Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα:

 

Γενικά για τον Διαγωνισμό Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα

 

 • Πρόκειται για τον νέο μεγάλο διαγωνισμό Υπουργείων, Νομαρχιών και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα ο οποίος αναμένεται να προκηρυχθεί μετά την διεξαγωγή του διαγωνισμού του Υπουργείου Οικονομικών. Στον διαγωνισμό θα υπάρχουν και θέσεις από το Υπουργείο Οικονομικών. Θα έχει την μορφή του διαγωνισμού του 2004 (ομάδες).
 • Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός έχει αναγγελθεί από τον Ιούλιου του 2008 από τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ κ. ΒΕΗ.
 • Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί για υποψήφιους Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Αποδεκτά στον διαγωνισμό θα είναι όλα τα πτυχία Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.
 • Στον διαγωνισμό δεν θα υπάρχει όριο ηλικίας.

 

Γνωστικά Πεδία του Διαγωνισμού Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα

Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)

 • Δημόσιο Δίκαιο
 • Ιδιωτικό Δίκαιο
 • Πολιτική Οικονομία
 • Λογιστική
 • Δημόσια Οικονομική & Δημοσιονομικό Δίκαιο
 • Λεκτικές Δεξιότητες

Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)

 • Δημόσιο Δίκαιο
 • Ιδιωτικό Δίκαιο
 • Πολιτική Οικονομία
 • Λογιστική
 • Λεκτικές Δεξιότητες

Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)

 • Λεκτικές Δεξιότητες
 • Πολιτικοί Θεσμοί & Οργάνωση Κράτους
 • Μαθηματικές Δεξιότητες

 

Προγράμματα Προετοιμασίας

Τα προγράμματα προετοιμασίας για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό θα ανακοινωθούν αμέσως μετά την επίσημη ανακοίνωσή του από τον ΑΣΕΠ.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, προγράμματα, καθηγητές και για εγγραφή σε τμήμα
επισκεφθείτε μας στο Κεντρικό μας Κατάστημα
ή επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 210-42.20.970, -971, 
ή μέσω e-mail στην
ιστοσελίδα επικοινωνία

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ