Διαγωνισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης

Θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτή τη σελίδα:

 

Γενικά Στοιχεία

 • Ο διαγωνισμός αφορά την πλήρωση 148 οργανικών θέσεων σε δικαστήρια και υποθηκοφυλακεία Πανεπιστημιακής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Οι προβλεπόμενες θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης είναι 80.
 • Οι προβλεπόμενες θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι 68.

 

Απαραίτητα προσόντα για την συμμετοχή σας

Οι υποψήφιοι θα πρέπει :

 • Να είναι Έλληνες πολίτες.
 • Να έχουν γεννηθεί έως και το έτος 1987.
 • Να μην υπάρχει κώλυμα διορισμού από αυτά που ορίζονται στο άρθρο 6 του ν.2812/2000
 • Οι άνδρες, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
 • Στην κατηγορία ΠΕ δεκτά είναι όλα τα πτυχία.
 • Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση μιας εκ των γλωσσών Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής ή Ισπανικής.
 • Για την γνώση Πληροφορικής και Χειρισμού Ηλεκτρινικού Υπολογιστή απαιτούνται οι ενότητες i) επεξεργασία κειμένου, ii) υπολογιστικών φύλλων, iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 
   

Γνωστικά Πεδία

Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)

 • Λεκτικές Δεξιότητες και Κατανόηση Κειμένου
 • Στοιχεία Αστικού Δικαίου
 • Στοιχεία Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας
 • Οργανισμός Δικαστηρίων και Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων

Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)

 • Λεκτικές Δεξιότητες και Κατανόηση Κειμένου
 • Πολιτικοί Θεσμοί και Οργάνωση Κράτους
 • Οργανισμός Δικαστηρίων και Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων
   

Προγράμματα Μαθημάτων

 

Νέα Τμήματα

(25/8/2009) Δεν θα δημιουργηθούν νέα τμήματα για τον Διαγωνισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης.


Σημειώσεις για τον Διαγωνισμό

Ολοκληρωμένα πακέτα σημειώσεων (θεωρία + ασκήσεις) αποστέλλονται σε υποψήφιους οι οποίοι λόγω απόστασης ή χρόνου αδυνατούν να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια προετοιμασίας.

 
Ανακοινώσεις για τον Διαγωνισμό

 • Διεξήχθη ο διαγωνισμός κατηγορίας ΠΕ με αξιοσημείωτο την πολύ μεγάλη αποχή.
 • Μέσα Σεπτεμβρίου ο διαγωνισμός κατηγορίας ΔΕ.

 

 

 Για περισσότερες πληροφορίες, προγράμματα, καθηγητές και για εγγραφή σε τμήμα
επισκεφθείτε μας στο Κεντρικό μας Κατάστημα
ή επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 210-42.20.970, -971, 
ή μέσω e-mail στην
ιστοσελίδα επικοινωνία

 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ