Μηχανογραφημένη Λογιστική

 

Μηχανογραφημένη Λογιστική : Διδακτικές ενότητες

 • ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
  • Διακρίσεις Ενεργητικού – Παθητικού
    
 • ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
  • Λογαριασμοί των Οργανικών Εξόδων και Εσόδων κατ’ είδος και των εκτάκτων Αποτελεσμάτων
    
 • ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
  • Πληροφοριακή έκταση και Ιεραρχική διαβάθμιση των λογαριασμών
  • Περιληπτικοί ή Γενικοί, Αναλυτικοί ή Ειδικοί και Απλοί Λογαριασμοί
  • Η κωδική αρίθμηση και ανάπτυξη των λογαριασμών του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Γ.Λ.Σ.)
    
 • Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ, ΚΛΑΣΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
  • Ημερολόγιο – Γενικό Καθολικό – Ισοζύγιο
  • Οι λογιστικές εργασίες ενός Προχωρημένου Λογιστικού Κυκλώματος
  • Γενικά περί των βιβλίων και στοιχείων (Κ.Β.Σ.)
    
 • ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
  • Αποσβέσεις παγίων στοιχείων
  • Χρονική τακτοποίηση των εξόδων – εσόδων
  • Κανόνες αποτίμησης
  • Λογιστικός χειρισμός των προβλέψεων

Για την παραπάνω λογιστική διαδικασία χρησιμοποιείται το λογιστικό πρόγραμμα «ΚΕΦΑΛΑΙΟ».

 

Μηχανογραφημένη Λογιστική : Διάρκεια Σεμιναρίου

Η συνολική διάρκεια του σεμιναρίου είναι 60 ώρες.

Τα μαθήματα διεξάγονται 2 ή 3 φορές την εβδομάδα ανάλογα με τις ανάγκες των συμμετεχόντων σε κάθε τμήμα.

 

Μηχανογραφημένη Λογιστική : Νέα Τμήματα

Τμήματα ξεκινούν τον Οκτώβριο.

Εγγραφές – κράτηση θέσεων από Σεπτέμβριο.

Επόμενα τμήματα ξεκινούν κάθε μήνα.

 

Μηχανογραφημένη Λογιστική : Σε ποιους απευθύνεται

 • Σε επαγγελματίες που θέλουν να βελτιώσουν την γνώση τους.
 • Σε φοιτητές ή απόφοιτους οικονομικών σχολών για να συνδέσουν την ακαδημαϊκή γνώση με την πρακτική.
 • Σε εργαζόμενους για να βελτιώσουν το βιογραφικό τους.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ