Σεμινάρια Matlab

Ενότητες του Προγράμματος
 

Development Environment

 • General Purpose Commands
 • Sound Processing Functions
 • File I/O Functions

 

External Interfaces

 • MATLAB Interface to Java
 • Serial Port I/O

 

Mathematics

 • Elementary Matrices and Matrix Manipulation
 • Specialized Matrices
 • Elementary Math Functions
 • Specialized Math Functions
 • Coordinate System Conversion
 • Matrix Functions - Numerical Linear Algebra
 • Data Analysis and Fourier Transform Functions
 • Polynomial and Interpolation Functions
 • Function Functions - Nonlinear Numerical Methods
 • Sparse Matrix Functions

 

Programming and Data Types

 • Operators and Special Characters
 • Logical Functions
 • Language Constructs and Debugging
 • Character String Functions
 • Bitwise Functions
 • Structure Functions
 • MATLAB Object Functions
 • Cell Array Functions
 • Multidimensional Array Functions

 

Graphics

 • Plotting and Data Visualization

 

Creating GUIs

 • Graphical User Interface Creation

 

Toolboxes

 • Control System
 • Image Processing
 • Neural Network
 • Optimization
 • Signal Processing
 • Statistics
 • Symbolic Math
 • System Identification
 • Wavelet

 

Simulink

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ